Disseny Gràfic i Branding

Disseny de logos per empreses

Disseny de logotips per a empreses que volen practicitat, amb una marca funcional, personalitzada, però sense necessitat d’una identitat corporativa completa.

Disseny de logos exprés: logos econòmics i personalitzats

Si bé és cert que sempre defensarem que una marca és molt més que un logo, hi ha certs sectors o marques que no necessiten una identitat corporativa integral.

Seria el cas d’algunes microempreses o autònoms, o empreses industrials B2B amb pocs clients que no requereixen una estratègia comercial.

No obstant això, totes les empreses necessiten un logotip, entès com l’expressió més comuna per referir-nos a qualsevol representació gràfica d’una marca.

Amb el servei de disseny de logotip o marca exprés per a empreses assegurem que qualsevol empresa pugui tenir el seu propi logotip o marca personalitzada sense haver d’invertir en una estratègia de branding o una identitat corporativa integral que potser no necessiten.

Creación de Logo y Marcas

Anagrama, pictograma, signatura, icona, símbol, eslògan … Les hem escoltat de tots els colors, encara que quan parlem de la representació gràfica d’una marca, el més correcte és dir logotip.

A efectes pràctics, i amb coneixement de la incorrecció, anem a tractar-lo com a tal. Un logotip és, doncs, la representació gràfica d’una empresa. Independentment de la seva grandària, sector, estratègia de negoci, capital o forma jurídica, la realitat és que qualsevol empresa o projecte empresarial acaba per necessitar un logotip.

Diseño de Logo en Tarragona
Normalización de Logotipo

La seva utilització més immediata és en una targeta de visita, encara que són infinits els suports on podem incloure el nostre logotip: pàgina web, merchandising corporatiu, papereria corporativa, cartelleria, i un llarg etcètera.

Encara que pugui semblar-ho, un logotip no és un dibuixet sense més. Un logotip ha de partir d’un estudi previ del qual necessita l’empresa i del seu sector, tenint en compte la competència, les tendències, el mercat, etc.

Un logotip acaba per ser una eina de marketing que ha de seguir estrictes criteris comercials i regles de disseny gràfic, les famoses 7 regles segons les quals un bon logotip per a empresa ha de ser.

Diseño de Logotipo para empresas

Com ha de ser un bon logotip d’empresa?

1. Memorable

Fàcil de recordar. Quan pensem en una empresa, la seva representació gràfica (el logotip) ha de ser el primer que ens vingui a la memòria.

2. Llegible

Que la creativitat no ens ennuvoli la vista. Tothom ha de poder llegir el nom de la nostra marca.

3. Atemporal

Seguir les tendències és important, però sotmetre a elles és perillós. Una marca ha d’estar per sobre d’elles i adaptar-se sense perdre l’essència.

4. Adaptable

Un logo s’aplica en molts tamanys i en molts suports. Hem de tenir en compte que el nostre logo ha de funcionar en tots ells sense perdre llegibilitat ni coherència.

5. Coherent

Coherència entre el logotip i els valors de l’empresa que representa. Els gustos i subjectivitat personal han de quedar al marge. Una marca és el que l’empresa que representa necessita.

6. Únic (original)

La línia entre inspirar-se i copiar és fina, però creuar és negatiu per a la imatge de la nostra empresa.

Abrir chat
1
Chatea con nosotros
¡Hola! 👋
¿Quieres empezar un proyecto?
Puedes contactarnos por whatsapp al 640 90 93 57 o llamando al 877 05 47 19.