COMAIGUA

#DissenyArquitectònic #DissenyGràfic #Fotografía

Disseny arquitectònic de espai permanent

Creació de espai exterior per Comaigua, l’empresa de gestió del cicle integral d’aigua al Baix Camp. L’encàrrec era crear un parc exterior orientat a un públic infantil i amb un enfocament didàctic que comuniqués de forma interactiva el cicle urbà de l’aigua gestionat per Comaigua. La ubicació eren els jardins de la seu de la pròpia empresa, a Cambrils. I els requisits eren: havia de tenir com a base elements de fusta de pi, aprofitant la fusta dels pins talats de jardí, i l’element conductor del circuit havia de ser aigua real.

Diseño gráfico para parque infantil en Tarragona

Concepte

La nostra amiga i col·laboradora Victòria Castell (Melmelada de xocolata) va ser l’encarregada de portar el gruix de la conceptualització i direcció de projecte. La construcció s’inspira en KAPLA, el joc de taula creat per l’holandès Tom Van Der Bruggen el 1987. La base de el joc és fer estructures geomètriques amb petits llistons de fusta, i aquesta és efectivament la base conceptual de el projecte, però a gran escala .

Diseño arquitectónico de parque infantil en Tarragona
Diseño arquitectónico de parque infantil en Tarragona

Plànol tècnic

En el pla tècnic, vam idear com exemplificar les 7 fases del circuit de l’aigua: captació, potabilització, distribució, consum, clavegueram, depuració i retorn al medi natural. Encara que en aparença el circuit és continu de principi a fi, en realitat les 7 estacions són independents. Cada ‘estació’ té un sistema de bombament i recaptació de l’aigua, de manera que vam aconseguir un òptim aprofitament dels recursos, creant així un projecte 100% sostenible.

Diseño arquitectónico de parque infantil en Tarragona

Disseny gràfic i comunicació

A nivell gràfic seguim la línia minimalista de l’estructura. Una línia contínua que emula el circuit ininterromput de l’aigua, en un elegant color cian sobre fons negre. Cada estació compta amb un cartell informatiu, que amb la gràfica aplicada va explicant als visitants en què consisteix cada punt del procés en primera persona, mostrant com efectivament l’aigua és el protagonista principal en tot el procés. Com a aplicació extra es va maquetar un llibret informatiu amb la mateixa aplicació gràfica que es lliura als visitants.

Diseño de arquitectura de parque infantil en Tarragona
Diseño gráfico para parque infantil en Tarragona
Diseño gráfico para parque infantil en Tarragona
Diseño gráfico para parque infantil en Tarragona

Resultat

El resultat final és un parc amb una funció lúdica i didàctica i d’acord a la línia estètica de l’edifici de Comaigua. La construcció queda perfectament integrada en els seus jardins i les estacions amb el circuit de l’aigua hipnotitzen als més petits en cada visita.

Diseño gráfico para parque infantil en Tarragona

Següent Projecte

#ArquitecturaEfímera #Stand #DissenyGràfic