Muria Assessors

#Branding #DissenyGràfic

Disseny de logotip i marca

Objectius

Muria és una assessoria fiable, que transmet la certesa que la qualitat del seu servei està fora de tot dubte, que assegura que pot resoldre qualsevol problema que estigui dins del seu abast. Muria Assessors és una branca més del negoci dels seus clients, es posa en el seu lloc per transmetre resultats òptims i de forma clara. En Muria enfoquen els resultats i els transmeten de la forma més clara, ràpida i pràctica possibles perquè el client es pugui oblidar totalment del seu problema només amb comunicar-los que vol resoldre-ho.

Concepte

Per realitzar el redisseny de la seva marca, el primer pas és conèixer quin és el seu posicionament i la seva diferenciació: en Muria Assessors es prenen els projectes dels seus clients com si fossin propis. Definir un to de veu és vital per assegurar que tots els impactes comunicatius que llança la marca tinguin coherència i serveixin per reforçar el seu missatge.

La marca

La conceptualització de la marca neix de la fusió de les seves principals valors de posicionament: desimboltura, empatia i claredat. Partint d’aquesta base, la marca de Muria Assessors es construeix a partir de dos elements: logotip i símbol. El conjunt fusiona l’elegància amb el concepte d’avançar i ho reflecteix en la seva imatge.

El text “MURIA ASSESSORS” correspon al logotip, que transmet classe, sobrietat i elegància. El símbol en forma triangular neix de la idea d’usar una fletxa com a imatge del creixement: Muria Assessors ajuda a les empreses a créixer, a tirar endavant.

La representació del símbol de Muria és una interpretació d’una fletxa apuntant cap amunt. A partir de la forma triangular, es dibuixen les inicials de la marca: M i A, formant una fletxa que denota creixement i avanç. Utilitza aquesta forma com a punt de partida ens permet jugar amb el imagotip per dibuixar altres inicials quan sigui necessari.

El logotip de Muria Assessors es constitueix de dues parts: “MURIA” com a element identitari de la marca, aplicat en caixa alta i amb més pes, que destaca per sobre de “ASSESSORS”, l’element descriptiu de la mateixa. El text en caixa alta fa que la imatge de la marca es mostri seriosa i elegant, amb les vores arrodonides que li donen el punt de proximitat amb el client, sense perdre el caràcter gràcies al gruix del traçat.

Aplicacions gràfiques

Les aplicacions de marca mantenen la imatge d’elegància i professionalitat de l’empresa, amb un predomini del negre en les aplicacions corporatives. En algunes aplicacions pensades per a projectes, s’aplica un pattern creat a partir del símbol de marca, que reforça la seva imatge i li dóna un aire de proximitat.

Següent Projecte

#VídeoCorporatiu #Fotografia #DissenyWeb