Més que una medalla | Jocs del Mediterrani 2018

#Video #Publirreportaje

Més que una medalla I Jocs Mediterranis 2018

Objectius

La premissa del projecte era aprofitar la celebració dels Jocs del Mediterrani a Tarragona per a realitzar un documental que parlés sobre el rol de les dones en l’alta competició esportiva i als reptes que han de fer front amb respecte dels seus iguals masculins: la cosificació, diferències de remuneració, clixés de gènere, etc.

Concepte

Per aquest projecte, el periodista Roberto Villarreal va exercir de guionista i productor, i a Olalon ens vam fer càrrec de la realització i muntatge, amb una feina en equip en l’apartat de direcció. Amb el Roberto vam treballar conjuntament l’estructura que tindria el documental i vam definir també els conceptes de la direcció: to de veu, ritme de muntatge, fotografia, narrativa,etc.

Grabación de Vídeo Corporativo, anuncios y toda publicidad en Tarragona

El muntatge

Com acostuma a succeir en els projectes documentals, una gran part de la feina es realitza en la fase del muntatge, ja que són els discursos de les entrevistades els que acaben construint un fil narratiu. En la revisió del material es va replantejar l’estructura per confeccionar un discurs que abordés els diferents subtemes sense caure en un caos narratiu. El muntatge va ser clau per acabar d’assentar l’estructura, en la que es tracten tots els temes mitjançant un fil que portava a l’espectador per un viatge cronològic del passat, present i futur de la condició de la dona en l’esport de competició.

Grabación de Vídeo Corporativo, anuncios y toda publicidad en Tarragona

El documental

Per donar suport i reforçar el discurs es va jugar amb el poder visual i la suggerència de les imatges que es van fer durant les diferents competicions de l’esdeveniment, que transmetien emocions tan pròpies de l’esport com són la ràbia, l’alegria, la impotència o l’esforç. El poder metafòric d’aquelles imatges va servir com a pilar fonamental del discurs.

Següent Projecte

#Ecommerce #DiseñoWeb